RETAIL 3.0

Tidigare fanns makten över konsumenterna hos leverantörer och varumärken. Senare hos butikskedjor och återförsäljare.

Idag vet vi alla att det är konsumenten som bestämmer båda om vad och vart man vill köpa. Möjligheterna är oändliga!

Detta kallar vi för Retail 3.0. Remarkable har utvecklat ett antal tjänster som hjälper återförsäljare och leverantörer att hantera detta.

Våra tjänster är till stor del operativa och det personliga mötet i en digital värld ser vi som en avgörande framgångsfaktor.