RETAIL APPEARANCE


Retail Appearance är ett effektivt sätt att aktivera era produkters eller tjänsters varumärken genom demonstration, sampling och event. I en demonstration aktiverar vi vald produkt eller tjänst genom ett mänskligt möte i eller utanför butik. Detta skapar en tydligare och djupare kunskap om produkten. I en sampling får du en snabb spridning av varuprover på kort tid, aktiviteten väcker nyfikenhet kring produkten samtidigt som vår personal kan svara på frågor om produkten. Det väcker intresse och skapar efterfrågan hos nya målgrupper.

  • Lyfter fram och aktiverar produkter eller tjänster vid specifika kampanjtillfällen
  • Synliggör och sprider produkter samtidigt som det väcker intresse
  p101003940188801