RETAIL 3.0

Tidigare fanns makten över konsumenterna hos leverantörer och varumärken. Senare hos butikskedjor och återförsäljare. Idag vet vi alla att det är konsumenten som bestämmer båda om vad och vart man vill köpa. Möjligheterna är oändliga!

Detta kallar vi för Retail 3.0. Remarkable har utvecklat ett antal tjänster som hjälper återförsäljare och leverantörer att hantera detta.

Våra tjänster är till stor del operativa och det personliga mötet i en digital värld ser vi som en avgörande framgångsfaktor.

Vision

För detaljhandeln innebär nutidens digitalisering stora förändringar. Butikens roll har förändrats och det personliga mötet är viktigare än någonsin. Det gäller att balansera den digitala och fysiska kontakten med kunder för att kunna leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. Många varumärken och återförsäljare står inför en rejäl utmaning och kommer behöva hjälp från retailbyråer för att kunna hänga med i utvecklingen. Remarkable strävar alltid efter att ligga i framkant och vara “top of mind” när det gäller genomförandet av fysiska retailaktiviteter anpassade för det digitala skiftet, både bland nuvarande och framtida kunder.

Nätverk

Tillsammans med våra nordiska partners i Nordic Retail Network (NRN) genomför vi aktiviteter i hela Norden.

Utöver detta är vi en del av European Sales Influence (ESI), ett marknadsledande europeiskt nätverk som erbjuder tjänster mot globala företag som vill genomföra retailuppdrag i Europa. Totalt ingår 9 retailbyråer i nätverket som operativt arbetar i 18 länder.

europeansalesinfluence.com