RETAIL SALES

Detaljhandel stärker leverantörernas försäljning av både befintliga och nya produkter/tjänster till detaljhandeln.

När American Express ville stärka relationen med affärspartners anställdes anmärkningsvärt. Under 4 år besökte Anmärkningsvärda utvalda butiker och restauranger för att sälja exponeringsmaterial och för att säkerställa att alla accepterade AMEX-korten.

+46 70 588 98 38

Remarkable

Rålambsvägen 17

112 59 Stockholm

©Remarkable 2018

+46 70 588 98 38

Remarkable

Rålambsvägen 17

112 59 Stockholm

©Remarkable 2018