Retail Support

För att kunder ska förstå och attraheras av ett varumärke måste den, fysiska och digitala exponeringen överensstämma.I vår tjänst Retail Support säkerställer vi bland annat att varumärken exponeras och säljs på rätt sätt i butik för att förstärka kundens upplevelse.

Vårt arbete med Apple

Remarkable har arbetat med detta för Apple i 7 år. Vi är ansvariga för hur Apples produkter måste attraheras till samma nivå som i deras digitala kanaler. Det har vi uppnått genom att kontinuerligt hantera Apple-exponeringar i de butiker som har Apple-sortimentet i hela Sverige.

Vårt arbete med Adidas

När Adidas ville stärka sin butiksnärvaro i Europa vände de sig till ESI, som Remarkable är en del av. Idag är Remarkable ansvarig för all exponering i butik hos Adidas återförsäljare.