Policy

 

Integritetspolicy

På Remarkable är det viktigt för oss att hantera personuppgifter korrekt och följa tillämpliga lagar och regler, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som användare eller besökare på vår webbplats. Personuppgifter vi kan samla in inkluderar namn, e-postadresser och annan relevant kontaktinformation.

Användning av personuppgifter

Vi kommer inte att dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation om relevanta ämnen från Remarkable. Du har alltid möjlighet att välja att inte längre ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller oavsiktlig förstörelse. Vi använder säkra metoder för insamling, lagring och bearbetning av data.

Cookies och spårningstekniker

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Genom att använda cookies kan vi samla in information om dina preferenser och beteende på webbplatsen. Du kan hantera dina cookie-inställningar genom din webbläsare.

Lagringsperiod

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller enligt vad som krävs enligt tillämpliga lagar. Om dina personuppgifter inte längre är relevanta kommer vi på ett säkert sätt radera dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig och att begära korrigering eller radering av felaktig eller oönskad information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

Remarkable AB Adress:

Hornbruksgatan 23b

117 34 Stockholm

Email: info@remarkable.se

Ändringar i policyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Alla ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Senast uppdaterad:

Genom att använda vår webbplats och/eller tillhandahålla dina personuppgifter till oss samtycker du till denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan.