Vad skulle du tänka på lite extra på just nu om du var VD på ett svenskt detaljhandelsföretag?

Markets stora trendundersökning ställde frågan:

"Vad skulle du tänka på lite extra på just nu om du var VD på ett svenskt detaljhandelsföretag?”

Som VD för ett svenskt detaljhandelsföretag skulle jag i dagsläget lägga extra stor vikt vid några nyckelfrågor. Den första och kanske mest kritiska frågan skulle vara att förhandla med mina fastighetsägare för att uppnå ett mer balanserat och fördelaktigt samarbete. Jag skulle söka att hitta en lösning där båda parter drar nytta och känner sig tillfredsställda, snarare än att den ena parten får en oproportionerlig stor del som idag.

BemötandeGenom att frigöra resurser via sådana förhandlingar skulle jag sedan satsa dessa på att förbättra kundupplevelsen i butiker. Detta är visserligen ett självklart fokus för många detaljhandelsföretag, men är tyvärr en stor utmaning att verkligen genomföra framgångsrikt i praktiken. Trots detta är det den absolut bästa vägen för oss att stärka vår konkurrenskraft och rusta inför framtiden.

Att förbättra kundmötet i fysiska butiker innebära allt ifrån att skapa en mer inbjudande och inspirerande butiksmiljö, till att höja personalens kompetens och kundfokus. Det handlar om att erbjuda en mer personlig, engagerande och minnesvärd shoppingupplevelse för kunder. Vi måste säkerställa att vi på bästa sätt möter och överträffar våra kunders behov och förväntningar. Genom att omprioritera våra resurser till denna kritiska framgångsfaktor kan vi bygga upp en stark, lönsam och kundorienterad affärsmodell för framtiden.

Forskning om kundservice betonar dess betydande inverkan på kundnöjdhet, lojalitet och övergripande affärsframgångar. Studier visar att positiva kundinteraktioner leder till ökad kundlojalitet, återkommande affärer och positiva muntliga rekommendationer. Forskningen visar också hur en effektiv kundservice kan särskilja ett företag från dess konkurrenter och förbättra varumärkets lyskraft. En utmärkt kundservice har kopplats till ökad vinst, kundlivsvärde och ökad kundlojalitet. Sammantaget understryker forskningen den viktiga roll som kundservice spelar för att främja varaktiga kundrelationer, driva tillväxt och skapa konkurrensfördelar på dagens marknad.

Du kanske även gillar