Vilka konsumenttrender tycker du att företagen kan bortse ifrån och varför?

Tidningen Market frågade "Vilka konsumenttrender tycker du att företagen kan bortse ifrån och varför?“.

- Tyvärr måste man säga att miljöansvaret är en trend som konsumenterna inte tar hänsyn till i någon större omfattning. Vi kan se att den mest ökade trenden i dag är lågprisbutiker vars sortiment inte tar miljöansvar. Dessutom bygger deras affärsidé på ett slit och slängsamhälle som i sig är miljö oansvarigt.

Det är en komplex och utmanande situation för företagen. Många konsumenter prioriterar fortfarande låga priser och bekvämlighet framför hållbarhet och miljöansvar. Denna inställning gör det svårt för företagen att driva på en grönare konsumtionskultur, trots att medvetenheten om miljöfrågor är större än någonsin.

Lågprisbutikers expansion är en tydlig mottrend mot de ökande hållbarhetskraven från samhället. Jag tänker exempelvis på Jula, Rusta, H&M, Flying Tiger, Dollarstore, Normal med flera. Deras affärsmodell bygger på en ohållbar "slit och släng"-mentalitet, vilket står i skarp kontrast till konsumenternas retorik om vikten av miljöhänsyn. Företagen står inför dilemmat att antingen anpassa sig till den rådande trenden och tumma på hållbarhet, eller att försöka förändra konsumenternas beteende genom att erbjuda mer miljövänliga alternativ.

Det blir en balansgång att både tillgodose marknadens efterfrågan och samtidigt ta ett ökat ansvar för miljön. Att bortse fullständigt från miljötrenden är dock inget hållbart alternativ på lång sikt, då medvetenheten och kraven från konsumenter, regleringar och omvärlden ständigt ökar. Företagen behöver hitta kreativa lösningar för att kombinera lönsamhet med hållbarhet, exempelvis genom innovativa produkter, affärsmodeller och kundupplevelser.

Mass konsumtion

Du kanske även gillar