Dags för en butiksobservation?

Nämner du ordet Mystery shopping för butikspersonalen på morgonmötet så kanske någon sätter kaffet i halsen. Ordet Mystery shopper har länge varit fruktat hos butikspersonal, då det förr ofta handlade om att kontrollera personalen. Här delar vi med oss av våra tankar och erfarenheter, och ger dig konkreta tips för hur du får med dig personalen på tåget.

Den vanligaste myten om Mystery Shopping är att det är en form av kontroll eller spionage. Detta vill vi börja med att slå hål på. Ett butiksbesök från en observatör ska kännas givande, och uppfattas som värdefullt och inspirerande samt tillföra butikspersonalen kunskap och nya erfarenheter inom sitt yrke. Här delar vi med oss av tre saker som du bör tänka på när du ska presentera ett upplägg som innefattar butiksobservatörer.

 

Tre tips för att få med dig personalen

 

Använd ordet "butiksobservatör"

Ordet Mystery Shopper har länge skapar olust och nervositet hos butikspersonal. Den första åtgärden, det är att ändra namnet till Butiksobservatör eller Butikssupporter. Det handlar ju om kundens upplevelse i butik.

Förklara syftet med butiksobservationer

Informera personalen långt i förväg om att ett projekt för att lyfta kundupplevelsen planeras, vilka insatser som krävs och att butiksbesök från observatörer kommer att genomföras framöver. Berätta också att alla kommer få reda på när projektet nått den fasen.

Erbjud personalen säljträning

Berätta för personalen vad som kommer att mätas och hur de kan agera för en förbättrad kundupplevelse. All personal bör erbjudas service- och säljträning löpande, eller som en insats inför dessa besök. Det skapar en trygghet och för många till och med entusiasm och motivation till att få besök av en butiksobservatör, eller Mystery Shopper.

 

Är du nyfiken på hur en butiksobservation går till? Då berättar vi gärna mer baserat på ert nuläge och behov. Kontakta oss här!

Du kanske även gillar