Höga krav på dagens butikspersonal

Säljarens roll är ett av många yrken som har förändrats under det senaste decenniet. Internet och e-handeln har spelat en självklar roll i det hela, men hur upplever säljaren skiftet? Vad är egentligen skillnaden från då till nu? Här berättar vi mer om de nya kraven i servicemötet med kund.

I en studie om Personalens roll i servicemötet, framtagen på Lunds universitet, fick butikspersonal svara på vilka förändringar de upplevt i sin yrkesroll under det senaste decenniet. I studien ingick även ett hundratal observationer av servicemöten i butik. Något som var framträdande i studien, var att kunden har höga krav på tillgänglighet och är mer självgående idag. Detta innebär nya utmaningar för butikssäljare som har svårt att bedöma var i köpresan kunden befinner sig.

 

Fyra krav på dagens säljare:

 

Kunskap om hela sortimentet

Idag upplever säljarna att kunden förväntar sig att de ska ha hög produktkunskap om allt som säljs i butik och i webbshop, samt att de ska känna till allt som står på webbsidan. Butikspersonalen upplever att det är svårt att hänga med i alla dessa informationskanaler.

Tillgänglig

Tidigare var det helt normalt att säljaren stod bakom en disk och väntade på att kunden själv kom fram om de behövde hjälp. Nu förväntar sig kunden att säljaren kommer fram till dem. Tyvärr finns sällan marginalerna för att vara fler säljare på golvet, och att ha koll på alla kunder samtidigt är omöjligt enligt säljarna.

Snabb service

Kunden förväntar sig att snabbt få den hjälp de behöver, vilket leder till att butikspersonal som är upptagen med varuplockning eller annan lagerhantering förväntas släppa allt och vara tillgängliga.

Lösa logistiken

Dagens säljare lägger mycket tid på logistikfrågor. Det kan handla om att söka i systemen om en viss vara finns inne i en annan butik eller på en annan ort, att hämta paket på lagret som kunden själv beställt eller visa vart en viss varuhylla är i de fall kunden själv sökt fram lagerstatus och hylla på butikens webbsida.

store manager support

Hur kan du som butikschef eller återförsäljare hjälpa säljarna hantera de nya kraven?

 

Tid för utbildning

Säljarna känner att det inte finns tid för att ta del av utbildningar som butikskedjorna och varumärkena erbjuder online, de är ofta långa och omfattande. Lägg därför inte ansvaret på säljarna för detta utan avsätt tid i schemat för utbildning. Säljarna uppskattar även att ha tillgång till mobila enheter för att visa upp produkter direkt i kundmötet är uppskattat av säljarna. Microlearning är ett annat uppskattat koncept för utbildning, läs mer om Microlearning här.

Erbjud säljträning i butik

Undersökningar har visat att så lite som att få ett ‘hej’ från butikspersonalen ökade kundnöjdheten markant. Säljarna önskade även personlig feedback direkt på butiksgolvet, vilket butikschefen upplever svårt att hinna med och vara tillgänglig för. Läs mer om hur vi hjälper butikskedjor med säljträning i butiksmiljö längre ner i artikeln, eller besök vår sida Retail Survey.

Hjälp säljaren prioritera

Ha som målsättning att alla kunder ska känna sig välkomna. Det gör det enklare för säljaren att förstå vilken arbetsuppgift som behöver prioriteras.

Öka tiden på butiksgolvet

En säljare är i grunden en social person som gillar mötet med kunden. Hur mycket tid lägger säljaren på andra arbetsuppgifter? Kan någon arbetsuppgift utföras av någon annan eller mekaniseras? Kan en självscanningskassa implementeras så att de kunder som endast är ute efter en transaktion kan genomföra sitt köp på egen hand?

Säljträning i butiksmiljö

Säljträning i den egna butiksmiljön är ett koncept som vi på Remarkable erbjuder. Vi har jobbat med konceptet i över tio år och upplägget anpassas efter era mål och syfte. Det göras genom utbildning av butikschefer eller direkt mot butikspersonal. Uppföljning är en del av utbildningen och kan med fördel göras genom butiksbesök där en anonym konsument genomför ett köp av en särskild produkt för att sedan presentera sig som säljcoach. Personalen får direkt feedback på servicemötet. Detta är en uppskattad utbildningsform av både säljare och butikschefer och har gett goda resultat för hela kedjan.

Hör av dig till oss här så berättar vi mer!

Du kanske även gillar