Människa och miljö – två viktiga frågor för varumärken

Konsumenter och marknadschefer är överens om att det har blivit allt viktigare för varumärken att ta ställning i etiska frågor. Marknadsförare anser att miljöarbetet är det som är viktigast att lyfta fram, medans mänskliga rättigheter toppar listan hos konsumenterna.

Ett växande klimathot och orättvisor i samhället har bidragit till ett ökat behov av kollektivt ansvarstagande. Idag anser 7 av 10 marknadschefer att det är viktigt att varumärken tar ställning, och att det är en avgörande fråga för deras kunder. Trots detta är det färre marknadsförare som tar ställning i sina kampanjer än de som ser fördelarna med det.

Varför tar inte alla företag ställning?

1 av 10 marknadschefer anser inte att det är nödvändigt att ta ställning i etiska och politiska frågor. Det kan bero på att företaget eller varumärket inte vill förknippas med politik och därmed tappa kunder som inte håller med. En annan anledning är att människor idag är skeptiska till huruvida ställningstaganden i marknadsföring verkligen är sanna och uppriktiga. Idag ser vi uttryck som naturligt, organiskt, miljövänligt, grönt och hållbart som urholkats till följd av greenwashing.

Vad är greenwashing?

Begreppet greenwashing myntades 1986 i en debatt där hotellbranschen framställde återanvändandet av handdukar som miljövänligt, när det i själva verket handlade om att spara pengar.

Idag används benämningen greenwashing i sammanhang där företag och varumärken försöker framställa sin produkt som bättre för miljön och klimatet än vad den är. Det kan till exempel vara att man använder något som är eller ser ut att vara bra för miljön till att avleda från något negativt.

 

Tre tips för dig som vill ta ställning

Slutsatsen är att ett ställningstagande är värdefullt, men att det måste vara äkta. Här har vi listat tre saker som du kan börja fokusera på redan idag, som också handlar om att ta ställning:

 

 

Källa: Trustpilot.

Du kanske även gillar