Tre anledningar till att butikspersonal föredrar Microtraining

Tekniska specifikationer och långa PowerPoint-dragningar är passé. Nu talar alla om Microtraining, metoden som visat sig vara mer effektiv än traditionella varianter.

Microtraining är ett träningskoncept där informationen paketeras i mindre doser, och endast den mest relevanta och värdefulla kunskapen ges till mottagaren. Studier visar att 80 % av traditionell sälj- och produktutbildning glöms bort av deltagarna inom 30 dagar.

Minnessystem för inlärning

Till att börja med så är det viktigt att förstå att hjärnan har flera olika typer av minnen. Här följer en kort presentation av några av de minnestyper som är viktiga vid inlärning.

Det implicita minnessystemet innefattar kunskaper och beteenden som vi har lagrat i minnet genom repetition, och som kan utföras utan större tankekraft. Som att köra bil, cykla eller utföra rutinuppgifter på datorn etc.

Motsvarigheten, det explicita minnessystemet, kan delas upp i episodiskt minne och semantiskt minne. Båda är viktiga vid inlärning, därför presenterar vi dem lite mer ingående.

Det episodiska minnet lagrar händelser som individen varit med om, och som kan kopplas till en tid eller plats. Det episodiska minnet är i regel privata händelser som resa, en födelsedag, eller ett restaurangbesök. Episodiska minnen strukturerar när och var.

Semantiskt minne kan beskrivas som den lagring av den fakta vi lär oss i skolan, som årtal, kungar, huvudstäder, länder, begrepp och trafikregler.

Summan av detta är att ju oftare du repeterar och reflekterar kring ett minne, desto fler kopplingar skapar hjärnan till det. Till slut blir det mer som ett implicit minne som du kan plocka fram utan större mental ansträngning.


Testa ditt minnne

Minns du några telefonnummer du ofta ringde som barn? Svara gärna på frågan innan du läser vidare. Nästa frågeställning är om du vid något tillfälle försökt att memorera en klasslista, eller en sida från den klassiska gamla telefonkatalogen?

Om svaret är ja, hur många nummer kommer du ihåg idag? Och minns du vem som ägde numret?

Frågorna är kanske bara relevanta för dig som var med på tiden innan mobiltelefonen blev en del av vår vardag. Och som idag även är en självklar källa till information och kunskap.


Kill your darlings

Syftet med Microtraining inom produktutbildning är att mottagaren på ett lättare och mer effektivt sätt ska kunna ta till sig ny kunskap. Att mata ut en stor mängd information vid ett tillfälle gör det svårt för mottagaren att sortera ut vad som är viktigast. Ett första steg är du som avsändare själv måste skala bort det som inte tillför kundresan något relevant.

Den mest relevanta informationen paketeras sedan på ett inspirerande sätt och portioneras ut till mottagaren där de är vana att ta emot ny kunskap – i deras mobiltelefoner.


Tre anledningar till att butikspersonal föredrar Microtraining

Vill du veta mer?

Läs vår Microtraining guide in PDF format here (SWE).

I den här artikeln berättar Malin Löf, HR-specialist på Cervera mer om hur Microtraining bidrog till en mer kreativ och inspirerande butiksmiljö för kunder och medarbetare.

Du kanske även gillar